رزرو هتل تفریحات کیش

روستای یله گنبد

آبگرم یله گنبد قزوین

آبگرم یله گنبد قزوین

استان قزوین, قزوین

نیز کاهش دهند.استان قزوین علاوه بر داشتن 12درصد از آثار تاریخی شناخته شده ایران، از تنوع اقلیمی و جاذبه های طبیعی گوناگونی برخوردار است که عرضه آنها در عرصه ملی و بین المللی گامی اساسی در توسعه صنعت گردشگری خواهد بود.روستای یله گنبد به دلیل دارا بودن چشمه آب گرم، در میان سایر روستاهای استان قزوین از اعتبار بیشتری برخوردار است.«یله گنبد» یکی از دهات دهستان «قاقازان» در بخش «ضیاءآباد»...