رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای گوفل

روستای گوفل

روستای گوفل

استان گیلان, رودبار

دیباچه: مطلب زیر اولین بخش از سلسله یادداشتهایی است که درباره وجوه مختلف روستای گوفل(تاریخی، جغرافیایی، زیست بوم و…) به تدریج در سایت قرار خواهد گرفت. غیر از نشر در صفحه اصلی این سایت این مطالب در قسمت معرفی روستا هم قرار خواهد گرفت تا به عنوان اطلاعات شناسنامه ای روستا به راحتی در دسترس مراجعان باشد. از آنجایی که آمارهای تفصیلی و تحلیلی پنج ساله ی کشور،...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین