رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای گنک

روستای گنک

روستای گنک

استان فارس, فیروز آباد

شمال شرقی بخش میمند – از توابع شهرستان فیروزآباد- و نودوپنج کیلومتری جنوب شیراز در استان فارس واقع شده، با قدمتی کهن و مردمی خونگرم و آرام، که با جمعیتی قریب هزار نفر، اکثرا نسبت خویشاوندی دارند. در غرب روستای گنک، روستای تنگریز ۳km، در شرق روستاهای پرزیتون ۲km و آبگل ۴km ، در جنوب روستای صحراسفید ۳km قرار دارند. این روستا دارای پتانسیل و زیرساختهای طبیعی-تاریخی و...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین