رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای گنجوره

روستای گنجوره

روستای گنجوره

استان کرمانشاه, سر پل ذهاب

مشخصات جغرافیایی روستای گنجوره در 30 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه قراردارد.مساحت این روستا تقریبا1کیلومترمربع میباشدو دارای120خانوار و حدود 750نفر جمعیت دارد.دور تا دور این روستا را کوه فرا گرفته است و همانند دیواری در اطراف روستا قرار دارد.در غرب این روستا(گنجوره)روستای نقاره کوب وجود داردکه نسبت به روستای گنجوره مقداری سرسبزتر و خنکتر میباشدونیز در شرق گنجوره روستای امامیه ی سفلی و علیاء...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین