رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای گنبد چای

روستای گنبد چای

روستای گنبد چای

استان همدان, قهاوند

این روستا هستند که به پرورش گاو مشغول هستند . کشاورزان این روستا بیشتر محصولاتی مثل گندم وجو به صورت دیم می کارند. در این روستا یک سد خاکی وجوددارد که آب این سد می تواند به سفره های زیرزمینی روستای گنبد چای کمک کند .در روستای گنبد چای یک مسجد خانه بهداشت مخابرات و مدرسه ابتدایی وجود دارد .فاز اول بهسازی در یکی از خیابانها صورت گرفته و حدود...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین