رزرو هتل تفریحات کیش

روستای گلدره مهردشت

روستای گلدره

روستای گلدره

استان اصفهان, داران

روستای گلدره یکی از روستاهای منطقه مهردشت می باشد. این روستا آخرین روستای این منطقه می باشد که از طرف غرب به روستای اشن و از شرق به روستای خیر آباد و از طرف جنوب به محدوده فریدن و از طرف شمال به محدوده روستای دماب محدود می باشد . وجه تسمیه : چرا این […]