رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای گرما

روستای گرما

روستای گرما

استان کرمان, شهربابک

روستای گرما از توابع شهربابک است اوج جمعیت روستای گرماحدود25خانواروحدود150نفر که این جمعیت موقتی است وگاهی از فصول سال به20نفر هم رسیده است.این روستا مردم مهربان. میهمان نوازوزحمت کش دارد که در مزارع خود کارمیکنند.از روستاهای مجاورمیتوان به بن توت.کهتنو.روگوشوییه و...نام برد که امامزاده محمد روگوشوییه معروف است.مردم گرمابیشتر از سایر روستا هاباروستای بن توت رابطه دارند.جالب اینج...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین