رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای کوله ساره

روستای کوله ساره

روستای کوله ساره

استان کردستان, کامیاران

تقریبا 53 درصد کوله ساره مرد و 47 در صد از آن زن می باشند. بنابر این اطلاعات می توان گفت که نرخ رشد جمعیت روستا از سال 1387 تا سال 1388 حدود 0.007 درصد بوده است. روستای کوله ساره بر روی طول جغرافیایی 46درجه و 52 دقیقه و عرض جغرافیایی 34 درجه و 57 دقیقه قرار دارد و تقریبا مساحتی برابر با 100 کیلومتر مربع ...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین