رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای کوریجان همدان

روستای کوریجان

روستای کوریجان

استان همدان, همدان

روستای کوریجان با ۱۴۰۰۰ هکتار زمین های کشاورزی در شمال شهرستان همدان واقع شده است که ۷۰۰۰ هکتار آن مربوط به زمینهای دیم وآبی می شود و ۳۰۰ هکتار زمین باغی و بقیه زمین ها هم مربوط به منابع طبیعی است که برای چرای گوسفندی استفاده می شود. محصول قالب این روستا گندم ،جو و […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین