رزرو هتل فضاگشت

روستای کمجان نطنز کجاست

روستای کمجان نطنز
روستای کمجان نطنز ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز در استان اصفهان می باشد. روستای کمجان در شمال غربی کوهستان کرکس واقع است و یکی از روستاهای حوزه ...