رزرو هتل تفریحات کیش

روستای ورپشت

روستای ورپشت

روستای ورپشت

استان اصفهان, تیران

گرفته ، بیشتر زمین های آن از تپه و ماهور تشکیل شده که خود مشکلی است بزرگ ، در فصل زمستان بخصوص هنگام بارش برف که عبور و مرور به سختی انجام می گیرد . شاعری از روستای ورپشت استاد علی خدایی فرزند نصراله به سال 1336 در روستای ورپشت از توابع شهرستان تیران و کرون تولد یافت . تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش...