رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای هخامنشی

مرمت کاخ خشتی آپادانا در محوطه تاریخی شوش۹۰ درصد پیشرفت دارد

مرمت کاخ خشتی آپادانا در محوطه تاریخی شوش۹۰ درصد پیشرفت دارد

تاریخی شهر شوش گفت: برنامه حفاظت و خوانا سازی عرصه باستانی مشهور به شهر پانزدهم در محوطه تاریخی شوش به مراحل نهایی خود نزدیک می شود. حیدری بیان داشت: درجریان طراحی این مسیر برنامه حفاظتی منسجمی برای روستای هخامنشی واقع در محوطه تاریخی شوش اجرا شده و همچنین قلعه فرانسوی ها مورد مرمت و سامان دهی قرار گرفته است. وی همچنین از عقد قرارداد...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین