رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای نیاک

برف چال؛ روز حکومت زنان در آبسک

برف چال؛ روز حکومت زنان در آبسک

استان مازندران, ساری

می رسد. آنها معتقدند روزگاری چند سوار  که از اسک وش می‌گذشتند، با تجمع مردمی برخوردند که بیل وکلنگ دست گرفته ومشغول انجام کاری هستند این رهگذران سواره‌هایی بودند که بنا به گفته اهالی سیدحسن ولی وسیدحسن عالی جد مردم روستای نیاک و چند تن از همراهان او بودند. رهگذران احوال کار را از ایشان جویا می‌شوند، سید حسن ولی محل مناسب برای کندن گودال را با عصای خویش به...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین