رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای نهوج

روستای نهوج

روستای نهوج

استان اصفهان, اردستان

نهـــــــوج از دورترین روزگار بر کشاورزی و دامپروری متکی بوده است لیکن کشاورزی منطقه به دلیل کم آبی و خشکـــــــــــسالی چندان قابل توسعه نیست مهمترین محصولات کشاورزی نهـوج عبارتنداز:گنـــــدم،جو،سیب زمیـنی،چغندر،بادام،گردو،کتــــیرا و انواع میـــــوه و... روستای نهوج به رغم اینکه در حاشیه کویر واقع شده دارای باغ هایی بسیارمصـــفا و مزرعه هایی بسیاروســـــــیع میباشد.که مهمترین آنها عبارتند از: گوریاب،دیمه،رستر،کینی،مزراع تقی خان و...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین