رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای نشلج

روستای نشلج

روستای نشلج

استان اصفهان, کاشان

روستا به وجود آورده است. همچنین وجود جریانهای دائمی آب از ارتفاعات فوق، باغات پر بار بادام و گردو را که مهمترین محصولات باغی این روستا می باشد را به ارمغان آورده است .حوزه آب ریز بالای ۱۵۰ کیلومتر مربع روستای نشلج، با میانگین بارندگی ۲۰۰ میلیمتر در سال، قنوات و چشمه سارهای فراوانی را در نقاط مختلف حوزه این آب ریز، محل مناسبی را جهت تولید و کشت و...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین