رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای نسمه

روستای نسمه

روستای نسمه

استان کرمانشاه, پاوه

موقعیت جغرافیایی وسیاسی روستای نسمه روستای نسمه در 35 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی و 46 درجه و 22 دقیقه طول شرقی واقع شده است. به طور کلی موقعیت روستا و جایگاه آن در سطح کشور تحت تأثیر عوامل طبیعی و مصنوعی قرار می گیرد عوامل طبیعی علاوه بر اینکه تا حد زیادی نقش عملکرد و نحوه ارتباط آن با پیرامون روستا را تعیین...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین