رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای نرگستان

تالاب سیاه درویشان صومعه سرا

تالاب سیاه درویشان صومعه سرا

استان گیلان, صومعه سرا

با قایق به تالاب رفت.تالاب سیاه درویشان و نرگستان صومعه سرا در ادامه تالاب انزلی قرار گرفته و تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد. مسیر خودروی شخصی برای رفتن به تالاب های سلکه، سیاه درویشان و روستای نرگستان صومعه سرا باید به سمت هنده خاله حرکت کنید. در مسـیر بـه سمت تالاب در اطراف درختان صنوبر به وفور دیده می شوند. مسیر پر از دشـت هـای...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین