رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای نجارده

روستای نجارده

روستای نجارده

استان مازندران, نوشهر

کشت دیم ندارد. همچنین زمین آیش و زمین رهاشده نیز در این روستا وجود ندارد. ۱۵ هکتار مساحت باغ میوة روستا است. سطح جنگل‌های مخروبة روستا کم است و عمدتاً در دامنه‌های رو به شمال و کتول‌چر است. آب آشامیدنی روستای نجارده از طریق لوله‌کشی و آب کشاورزی آن از طریق کانالی که از رودخانه خیرود کشیده شده تأمین می‌گردد. این روستا چشمه ندارد و تنها منابع طبیعی آن آب...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین