رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای نایبند

روستای نای بند

روستای نای بند

استان خراسان جنوبی, دیهوک

کوش در دل کویر گرد هم آمده اند و از خاک و آب چونان با عشق و با تمام وجود خشت مالیده اند و بر هم نهاده اند ، که از کوچه پس کوچه ها انعکاس عشقشان دیدنی است در روستای نایبند به خانه کوچکی برخوردیم که این نقوش از دهه30 بر دیوار و سقف آن به جا مانده است که خود قابل تامل است . اینجا زندگی جاری است...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین