رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای ناتر

روستای ناتر

روستای ناتر

استان مازندران, چالوس

می شویم و این را می شود از استشمام هوای پاک، که هر لحظه بیشتر به اعماق جانمان می رود، فهمید. مناظری که از کنارشان عبور می کنیم هر کدام تصویری را در خاطرمان ثبت می کنند و در آخر روستای ناتر در قاب چشمانمان جای می گیرد. نگاهمان هر طرف که می چرخد بیشتر در سادگی و زیبایی فرو می رویم. ناتر نزدیک ۲۵۰۰ سال است که در میان...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین