رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای میریک

روستای میریک

روستای میریک

استان خراسان جنوبی, بیرجند

را سرخ رنگ می کنند. بعد از چیدن زرشک، پاییز باری دیگر در این روستا سر از لباس سرخ رنگ زرشک بیرون می آورد و رنگ زرد پاییزی رخ می نماید. زمستان در این منطقه، بسیار سرد و طاقت فرساست. روستای میریک سه شهید تقدیم انقلاب کرده است.

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین