رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای مورکان

روستای مورکان

روستای مورکان

استان اصفهان, باغ بهادران

روستای مورکان جزو حوزه استحفاظی دهستان چم رود بخش باغبادران است شمال آن تپه های ملک آباد ودر جنوب آن رود خانه زاینده رود جاری می باشد . با مرکز بخش 10کیلو متر فاصله دارد .این روستااز حدود پانصد خانوار تشکیل شده که تقریبا 2000نفر جمعیت دارد. تاقبل از سال 1385 خورشیدی دارای حصار وبرج وبارو بوده وسه دروازه به نامهای دروازه میرزا علی ،دروازه سید جعفر ودروازه میرزا ابراهیم بوده است . مورکان مسجدی...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین