رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای مهنان

چشمه مهنان

چشمه مهنان

استان خراسان شمالی, بجنورد

درجه سانتیگراد است. چشمه مهنان به شکل سه استخر(حوض)با مساحت مجموع ۶۰۸ متر مربع می باشند و عمق متوسط آن در حدود ۵/۰متراست. آبدهی طبیعی چشمه مهنان ۱۵۰ لیتر بر ثانیه می باشد و آب آن جهت کشاورزی برای روستای مهنان و روستاهای پایین دست آن و همچنین به جهت شرب برای مردم روستا به مصرف می رسد.داخل چشمه مهنان تعدادی ماهی مشاهده شد که برای مردم روستا دارای...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین