رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای منصورآقايی

روستای منصورآقایی

روستای منصورآقایی

استان کرمانشاه, روانسر

روستای منصورآقایی ازتوابع شهرستان روانسر۱۵کیلومتری شهرستان پاوه و۲۵کیلومتری شهرستان روانسر واقع می باشد. دارای آب وهوای معتدل وکوهستانی می باشد، زمستانها به علت بارندگی برف زیاد عبور ومرور برای مردم این بخش مخصوصا دانش آموزان بسیار سحت می باشد به طوری که درسال ۱۳۷۵حداقل ۱.۵متر برف باریدکه بامشکلاتی ازجمله قطعی برق تلفن وعبورماشین ها مواجه […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین