رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای مشکول

منبر مشکول

منبر مشکول

استان اردبیل, کوثر

منبر مشکول، شاهکار هنری فراموش شده از قرن 12 میلادی ؛ این نوشتار اختصاص به یکی از آثار بسیار شاخص و منحصربفرد تاریخی –هنری متعلق به قرون میانی اسلامی ( 541 ه.ق/ 1146 میلادی) دارد که از روستای مشکول شهرستان کوثر در استان اردبیل و از منطقه آذربایجان ایران شناسایی گردیده است. منبر مشکول به تبعیت از نام روستایی که در آن واقع شده، به این نام...

روستای مشکول

روستای مشکول

استان اردبیل, خلخال

روستای مشکول در دهستان سنجبد جنوبی به مرکزیت فیروز آباد، شهرستان کوثر استان اردبیل قرارداردوازروستاهای تاریخی ، بافرهنگ وبامردمان مقیدبه رعایت مسائل شرعی واسلامی می باشد .اکثراهالی به شغل کشاورزی، دامداری وباغداری مشغولند . روستاهای همجوارش عبارتنداز:افشار،امیرآباد،ام آباد،علاءالدین،هشین،دوگر،بنه خلخال،فیروزآباد،شوراخانه،دیز و... مردم روستای مشکول دارای مذهب شیعه دوازده اما...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین