رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای مشهد کاوه

روستای مشهدکاوه

روستای مشهدکاوه

استان اصفهان, چادگان

کتاب جغرافیای نظامی ایران در بار ه این آرامگاه آورده است : (گروهی از مردمان منطقه فریدن که در روستاهای مشهد کاوه، جمالو ، اورگان و بردشاه زندگی می کنند، خود را فرزندان کاوه آهنگر می دانند. آرامگاهی هم در روستای مشهد کاوه در جنوب داران (فریدن) برپاست که مردم محل آن را آرامگاه کاوه آهنگر می دانند. )‌ برای بازدید از این مزار ابتداباید در جاده اصفهان به داران...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین