رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای مرق کاشان

روستای مرق

روستای مرق

استان اصفهان, کاشان

روستای مرق زادگاه افضل الدین مرقی کاشانی )در۴۲کیلومتری شمال کاشان ازتوابع استان اصفهان روستایی خوش آب وهوابامناظری بسیارزیباوچشم نوازوجودداردبنام مرق .مرق درلغتنامه دهخدابه معنای آوازکنیزکان گفته شده ،روستای مرق دردامنه کوه های سربه فلک کشیده کرکس قردارد،منطقه ای بکروزیبا،کوهستانی بامردمانی خونگرم وزحمتکش که بیشترآنهاکشاورزوکارگرهستندکه به شغل دامداری وکشاورزی وباغداری مشغول می باشند.دراین روستاضمن طبیعت بسیاردیدنی […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین