رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای مبارکه

روستای مبارکه بافق

روستای مبارکه بافق

استان یزد, بافق

بریده شده اند ماده اولیه آن است . هیچ بخشی از درخت خرما بی استفاده نمی ماند که در کویر اصل قناعت است و حصیر بافی به راستی هنر آفریدن زیبایی از سادگی است و از جمله صنایع دستی مردمان روستای مبارکه . طبیعت نگاری است که هر زمانی به گونه ای رخ می نماید و دل می برد . گاه با شکوفه و سبزی و طراوت و گاه با...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین