رزرو هتل تفریحات کیش

روستای ماسوله همدان

۲۰۱۸، افق درخشان ماسوله های همدان

۲۰۱۸، افق درخشان ماسوله های همدان

همدان به لطف آثار باستانی، فرهنگی و طبیعی متعدد و با تکیه بر پیشینه غنی تاریخی توانسته است خود را به عنوان پایتخت گردشگری کهن قاره آسیا مطرح و نام خود را با این عنوان ثبت کند و در این بین ۲۰ روستای هدف گردشگری بویژه ‘ملحمدره’ و ‘حبشی’ که به ماسوله های غرب کشور […]