رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای لشکاجان

روستای لشکاجان

روستای لشکاجان

استان گیلان, رودسر

ضمن فتح مناطق مازندران، تا به طوس نیز رسیده و در آنجا از دوطرف مورد حمله سپاه حاکم آن سرزمین واقع شده و غائله جاه طلبی در فزونی قلمرو شان خاتمه پیدا میکند. آبادی و سکونت در روستای لشکاجان که از دو قسمت بالا ( علیا ) و پایین ( سفلی ) تشکیل شده ، با تخلیه آن قلعه شروع میشود. در سالهایی که مردم بمنظور ایجاد...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین