بلیط هواپیما سوئیت تبریز

روستای فخر داوود

کاروانسرای فخر داوود

کاروانسرای فخر داوود

استان خراسان رضوی, نیشابور

مهمترین شاخصه‌ی معماری این بنا، تطبیق داشتن با اقلیم خراسان و بهره‌گیری از مصالح طبیعی موجود در این اقلیم در ساخت کاروانسرای فخر داوود است. نحوه دسترسی به کاروانسرای فخر داوود آدرس :خراسان رضوی - باغشن - روستای فخر داوود