رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روستای سیمین ابرو کجاست

کلاه قاضی
دره سیمین بر دامنه قله های شاه نشین و کلاه قاضی قرار گرفته است .یکی از بزرگترین دره های شرق کوهستان الوند است . یاقوت حموی از آن یاد کرده ...