رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای دهنو مرکزی

روستای دهنو مرکزی

روستای دهنو مرکزی

استان فارس, داراب

است . قنات دهنو مرکزی هم قدیمی و تاریخی بوده و تل برج دهنو مرکزی هم بنت ملی رویده اولین مسجد در شهرستان رستم به نام مسجد صاحب الزمان در دهنو مرکزی احداث گردد. اولین مدرسه در روستای دهنو مرکزی احداث گردید. همچنین اولین کارخانه برنج کوبی نیز در دهه40 در این روستا بوجود آمد. هیات عزاداری حضرت قاسم (ع) این روستا جزء اولین هیاتهای شهرستان بوده...

جاباما