رزرو هتل

روستای حجت آباد چادگان

روستای حجت آباد

روستای حجت آباد

استان اصفهان, چادگان

در مسیر اصفهان به چادگان ۱۲ کیلومتر مانده به چادگان یک جاده فرعی در سمت چپ وجود دارد که با تابلو (شهرکرد سد زاینده رود) از جاده چادگان جدا می شود. در این مسیر چند کیلومتر که حرکت کنیم به روستای خوش آب و هوای آبادچی می رسیم.سپس سد زاینده رود و پس از آن […]

جنوب گردی