روستای بابان سردار
بلیط هواپیما تور خارجی

روستای بابان سردار

دسته بندی مطالب بر اساس :
روستای بابان سردار

روستای بابان سردار

روستاهای بخش كوزران می توان به بابان سردار اشاره كرد ، این روستا از سال 1382 تشكیل شده و دارای جمعیتی بالغ بر 400 نفر می باشد كه اغلب به شغل دامداری ، كشاورزی و صنایع دستی اشتغال دارند . روستای بابان سردار دومین روستای بزرگ منطقه محسوب می شود و ورودی آن با تابلویی از تصاویر شهدای روستا مزین شده است . این روستا دارای مخابرات ، تلفن خانگی...

صفحه 1 از 1