روستای الرج اراک
بلیط هواپیما تور خارجی

روستای الرج اراک

دسته بندی مطالب بر اساس :
روستای الرج

روستای الرج

واژه بومی الرج از ترکیب دو واژه ال بمعنای کوه و رج بمعنای برج تشکیل شده است و بدلیل این است که در گذشته های دوراین روستا محل استقرار برج دیده بانی بوده است روستای الرج در یک منطقه سوق الجیشی و تاریخی در جوار دو رشته کوه شناخته شده لجور و کوه باستانی شاهزنده […]

صفحه 1 از 1