جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روستای اسماعیلیان

روستای اسماعیلیان

روستای اسماعیلیان

استان اصفهان, انارک

روستای اسماعیلیان در فاصله 9 کیلومتری جنوب انارک قرار دارد.این روستا فضای متفاوتی را در این منطقه خشک نشان میدهد. آب این روستا از قناتی در بالا دست جاری میشود؛ آبی نسبتا شور. باغاتات این منطقه می توانند یاداور باغات از دست رفته انارک باشد عجیب آنکه همه جور درخت میوه ای به سرسبزی و باردهی در کنار هم جاگرفته اند....