جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روستای اساس

روستای اساس

روستای اساس

استان مازندران, سوادکوه

اساس، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران. . . . به سواد کوه که وارد شدی از تهران یا قائمشهر ، به شهر پل سفید میرسی از اولین شخص که بپرسی روستای اساس کجاست ؟ روبه شهر می ایستد و با انگشت اشاره سمتِ چپِ ارتفاع پشت شهر را نشانت می دهد ، و می گوید : اون دکل را که میبینی ؟ پشت...