جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روستای اروپایی

روستای زرگر ، روستای ایرانی اروپایی !

روستای زرگر ، روستای ایرانی اروپایی !

استان قزوین, آبیک

روستایی که هم صورت هایشان هم شبیه به آریایی هاست ، هم شبیه به گلادیاتورها و وایکینگ ها ، هم ایرانی اند ، هم اروپایی ، همر فارسی می دانند و هم ترکی…