جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روستای اردلان

روستای اردلان

روستای اردلان

استان قزوین, آوج

شهر آبگرم سه راهی است که وقتی به آنجا می رسیم تابلویی را می بینیم که روی آن نوشته شده حصار ولی عصر-اردلان از سه راهی که به سمت راست می پیچیم پس از حدود ۴۰ دقیقه به روستای اردلان می رسیم.اردلان آخرین روستای استان قزوین است و اوقات شرعی این روستا با استان زنجان مطابق می باشد. نزدیک ترین شهر به روستای اردلان شهر خدابنده(قیدار) است که...