رزرو هتل

معرفی روستای اراضی اصفهان

روستای اراضی اصفهان

روستای اراضی اصفهان

استان اصفهان, مبارکه

اراضی از کهن ترین روستاهای بخش گرکن جنوبی است دهیاری آن در سال ۸۳ تاسیس واز ۸۶ به بعد شروع بکار نمود. وسعت تقریبی روستا ۵۰ هکتار بوده و آب زمینهای کشاورزی آن با ۴۰ حلقه چاه آب تامین می گردد شغل مردم کشاورزی است و محصول عمده آن برنج و جمعیت روستا ۱۷۶۸ و۵۲۲ […]

جنوب گردی