رزرو هتل ایران بوم گردی

روستای آهو

روستای آهو

روستای آهو

استان مرکزی, آشتیان

که از ریشه آسو یا آهو به معنی زندگی و توانایی می‌باشد. آهو یکی از ایزدان آریایی نیز بوده است. شغل اکثر مردم آهو کشاورزی و باغبانی است و در کنار آن عده‌ای پرورش گوسفند نیز دارند. قنات‌های متعددی برای روستای آهو به ثبت رسیده از جمله قنات باغات، قنات گلدر و قنات سراب پایین و سراب بالا که این دو هر کدام درکنار 2 مسجد موجود در روستا واقع...

جاباما