جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روستاهای دستکند

روستاگردی؛ کلید مهاجرت معکوس

روستاگردی؛ کلید مهاجرت معکوس

نکته قابل توجه اینجاست که ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در روستاها با رویکرد بوم‌گردی هزینه چندانی برای دولت‌ها نخواهد داشت اما می‌تواند انقلابی در گردشگری کشور به‌وجود آورد. تجربه نشان داده است در روستاهایی…