رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روستاهای جنوبی ایران

روستای بوچیر پارسیان

روستای بوچیر پارسیان

استان هرمزگان, پارسیان

روستای بوچیر پارسیان روستایی است بسیار قدیمی و تاریخی در هرمزگان ، پیشینه این روستا به پیش از اسلام می رسد و این ده در زمان های گذشته زرتشتی نشین یا (گبر) نشین…