رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روستاهای ایرانی

درانی

درانی

استان سمنان, بیارجمند

درانی از بخشهای قدیمی شهر بیارجمند است و در قسمت جنوبی شهر قرار دارد. این بخش شامل زمینهای کشاورزی و باغ و بوستانهای اهالی است. آب آن از راه قناتی به همین نام…