رزرو هتل تفریحات کیش

روستاهای اردستان

روستای قهساره(کیسار)

روستای قهساره(کیسار)

استان اصفهان, اردستان

قهساره . [ ق َ رَ ](اِخ ) دهی است از دهستان برزاوند شهرستان اردستان ، سکنه ٔ آن ۱۳۲۸ تن . آب آن از قنات . محصول آن خشکبار، غلات و محصول حیوانی و شغل اهالی زراعت است . راه فرعی و دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). لغت نامه دهخدا روستای […]