رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روز کوهستان

۱۱ دسامبر روز جهانی کوهنوردی

۱۱ دسامبر روز جهانی کوهنوردی

سازمان ملل متحد روز ۱۱ دسامبر روز جهانی کوهنوردی را در سال ۲۰۰۲ به عنوان روز جهانی کوهستان و کوهنوردی عنوان کرده است. این سازمان فائو را مسئول کرده تا هر سال یکی…