جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روز همدان

روز «همدان» را فراتر از همدان ببینیم

روز «همدان» را فراتر از همدان ببینیم

و پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین بخشی از گنجینه های دیارکهن «همدان» است که باید در سطح ملی و جهانی معرفی شود.اول شهریور زاد روز شیخ الرئیس بوعلی سینا معروف به حکیم هزاره ها به عنوان روز پزشک و روز همدان نامگذاری شده و بر اساس تصمیم و مصوبه شورای فرهنگی عمومی کشور این نامگذاری ها با هدف معرفی و پرداختن به ظرفیت های فرهنگی استانها اتخاذ شده است...