جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روز صنایع دستی

قصه اصالت رنگ‌ها در کرونا

قصه اصالت رنگ‌ها در کرونا

بازهم روزجهانی دیگری به پاسداشت صنایع دستی از راه رسید؛ اما این بار کرونا فرصت تکرار کلیشه های نخ نمایی چون ” صنایع دستی تجلی گر ذوق”، ” صنایع دستی ما و تاریخ…