جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روز شوم

چهارشنبه‌سوری؛ بحران یا امکانی درآمدزا

چهارشنبه‌سوری؛ بحران یا امکانی درآمدزا

عظیم افروختند.» می‌گویند در ایران باستان رسم بر این بود که در پایان هر ماه جشنی برپای دارند که نام سور را بر آن می‌نهادند، پس از ورود اسلام، رسم اعراب که در آن چهارشنبه‌ها را روز شوم و نحس می‌دانستند و معتقد بودند با شادمانی و جشن می‌توانند شیاطین و اجنبه را از وجودشان بزدایند؛ این فرصت را برای ایرانیان فراهم ساخت تا با بهره‌گیری...